Ihmisillä on taipumuksena tavoitella merkityksellisyyttä. Halu olla osana jotain suurempaa on ajanut ihmiskuntaa eteenpäin läpi historian, ja se jää helposti modernien atomististen ja rationaalisten teorioiden katveeseen.

Talousuutisissa kohistu Wall Street Bets -yhteisö ja sen masinoima satunnaisten “meemiosakkeiden” kuten Gamestopin, AMC:n, Nokian ja Kossin epärationaalinen satojen prosenttien ralli selittyvät osittain merkityksellisyyden tavoittelulla. Ilmiötä ei voi suurimmilta osin selittää sillä, että piensijoittajat olisivat jättäneet osakeanalyysinsä lukematta tai valuaatiomallinsa tekemättä. On äärimmäisen epätodennäköistä, että joku vaihtaisi hajautetut osakesäästönsä kuumiin “meemiosakkeisiin” sillä oletuksella, että kyseiset firmat tulisivat nousemaan Amazonin, Googlen ja Teslan rinnalle. Toisille kyse voi olla uhkapelistä, ja performanssin pioneerit varmasti tienaavat paremmin…

Thomas Taussi

Riskienhallinnasta, johdon ohjausjärjestelmistä ja yhteiskunnasta yleisemminkin kiinnostunut laskentatoimen väitöskirjatutkija (Aalto-yliopisto). @thomastaussi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store