Kylmän sodan jälkeistä maailmaa, johon itsekin synnyin, luonnehditaan usein “uusliberalistiseksi”. Saatoin joskus olettaa, että uusliberalismilla viitattaisiin aina johdonmukaisesti markkinatalousoppeihin ja 1900-luvun klassiseen liberalismiin. Yleisimmin uusliberalismin auktoriteetteina on tapana mainita Nobel-palkitut ekonomistit Milton Friedman ja Friedrich Hayek, jotka popularisoivat länsimaisia markkinatalousoppeja ja valtiojohtoisuuden kritiikkiä kylmän sodan maailmassa. Toiset jopa väittävät Friedmanin…

Alkuperäinen teksti on kirjoitettu yhdessä Thomas Brandin kanssa.

Alkuperäinen kuva: Vlad Hilitanu / Unsplash

Organisaatioelämässä on muodikasta kutsua diversiteettiä voimavaraksi ja menestystekijäksi. Väitteen totuusarvo riippuu kuitenkin siitä, miten diversiteetti määritellään missäkin tilanteessa. Taloustieteessä ja strategiakirjallisuudessa on jo vuosisadan ajan käsitelty resurssien (ml. ihmisten) monimuotoisuuden merkitystä arvon luomisessa. Miksi sitten “diversiteetti” on noussut muotipöhinäksi vasta aivan viime…

Baabelin torni (Alexander Mikhalchyk)

Oletko koskaan ihmetellyt, miksi korkeassa asemassa olevat ja koulutetut ihmiset saattavat kuulostaa joissain asioissa todellisuuspakoisilta ja idealistisilta jopa lapsellisuuteen asti? Maailmalla tätä asiaa on pohdittu taloussosiologian klassikon, Thorstein Veblenin (1857–1929) “Joutilaan luokan” ja ylellisten hyödykkeiden kautta. Cambridgen yliopistossa psykologian väitöskirjaa tekevä Rob Henderson on kirjoittanut, että naiiveista ja järjenvastaisista ajatuksista…

Ihmisillä on taipumuksena tavoitella merkityksellisyyttä. Halu olla osana jotain suurempaa on ajanut ihmiskuntaa eteenpäin läpi historian, ja se jää helposti modernien atomististen ja rationaalisten teorioiden katveeseen.

Talousuutisissa kohistu Wall Street Bets -yhteisö ja sen masinoima satunnaisten “meemiosakkeiden” kuten Gamestopin, AMC:n, Nokian ja Kossin epärationaalinen satojen prosenttien ralli selittyvät osittain merkityksellisyyden…

Keskon pääjohtaja Mikko Helander esitti huolensa Suomen talousnäkymistä, velan kasvusta ja julkisen sektorin koosta, mutta kevensi viestiä mainitsemalla Pohjois-Koreasta ja Kreikasta. Tavallista epäpoliittista kuluttajaa tällainen tuskin hetkauttaa mitenkään, ja sitä vasten voi olla yllättävää, millainen myrsky näistä sanomisista on syntynyt mediassa (tai lähinnä somessa). Reaktiot näyttävät mukailevan poliittisia jakolinjoja. Twitterissä…

Runsaan viikon aikana Suomessa on ihmetelty brändikohuja. Useat suuryritykset taipuvat maailmalla leviävään villitykseen uudelleenbrändätä perinteisiä tuotenimiä ja -kuvastoja siinä pelossa, että joku voisi kokea ne loukkaaviksi. Uutiset Eskimo-puikkojen väitetystä rasistisuudesta saivat keppostelijoita kokeilemaan onneaan sosiaalisessa mediassa tekaistuilla ja triviaaleilla rasismisyytöksillä. Tuoreimmissa tapauksissa pilailuhenkisiin viesteihin vakavasti vastannut Valio ilmoitti aikeistaan puuttua…

Pavlovin kuuluisa psykologinen ehdollistamiskoe

“Luuletko että kitaraa
Soittamalla voi parantaa maailmaa
En tiedä onko näin
Mutta ainakin soitan sitä oikein päin”
(Eppu Normaali — Afrikka, Sarvikuonojen maa)

Sosiaalisessa mediassa on tullut vastaan yritysten, yliopistojen ja muiden instituutioiden päivityksiä, joilla halutaan päällisin puolin osoittaa sympatiaa Yhdysvalloissa kaduille jalkautuneelle tasa-arvoaktivismille. Yhden amerikkalaisen poliisipartion törkeästä virkavirheestä ja…

Löysin n. 10 vuoden takaisia yhteiskuntafilosofisia tekstejäni, joista osan olin julkaissut silloisissa blogeissani. Kirjoitin ne yo-keväänä 2010 pääsykokeisiin lukemisen lomassa, osan armeija-aikana ja loput opintojeni alkutaipaleella kauppakorkeakoulussa syksyllä 2011. Lukuisten klassikkokirjojen ja internet-keskustelujen innoittamana olin innostunut hieman epäsuosituista ajatuksista ja päätynyt haastamaan pohjoismaista hyvinvointivaltioajattelua vapaamman markkinatalouden ja yksilönvapauden näkökulmasta. Vanhojen…

Thomas Taussi

Riskienhallinnasta, johdon ohjausjärjestelmistä ja yhteiskunnasta yleisemminkin kiinnostunut laskentatoimen väitöskirjatutkija (Aalto-yliopisto). @thomastaussi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store